Páxinas

DOCUMENTOS DA VIDA COTIÁ: O CONTRATO LABORAL 1

Viñeta de Luis Davila.


CONTRATO DE TRABALLO EN PRÁCTICAS

Páxina 1

Páxina 2

Páxina 3

Páxina 4
Páxinas 5 a 10: conteñen as distintas cláusulas específicas.

Páxina 11
*Algúns dos datos requiridos nas respostas non están contidos no documento e deberán buscarse noutras fontes de información.

1. Este contrato ten 7 partes, completa o esquema:
  1. Tipo de contrato

  2. Datos da conta de cotización


  3. Cláusulas


2. Que significan CIF, NIF e NIE? Que nome reciben este tipo de palabras?
3. Que é a razón social dunha empresa? E o seu enderezo social?
4. O contrato esténdese por triplicado. Indica para quen é cada un dos tres exemplares.
5. Que significa que o/a traballador/a “reúne os requisitos esixidos para a celebración do presente contrato”?
6. Cal é a diferenza entre a xornada de traballo a tempo completo e a tempo parcial?
7. Que é a retribución total?
8. Que significa que a empresa á finalización do contrato estea obrigada a expedir un certificado? Que significa expedir? Que é un certificado? Que se ten que facer constar nese certificado? Ten algunha vantaxe para o/a traballador/a?
9. Que é a vixencia do contrato?
10. Quen ten que asinar o contrato? Onde se asina?

Ningún comentario:

Publicar un comentario